������-��������� ���� (���) �������

������� ������:
������� ��������� ���(��������� ���-���.) ������� ����� ���� ������ � ����� 1992 ����. ����� ������� 1991 ���� ��������� ���� ����������, � ������ ������� ���������� ���� �� ������ ����� ������������� �������������. ������� ����� �� �������� � ������� �� ���� ������ ��������������� �������. � ������� ��������� ������������� ������ ������������� �������� ����������� ����������� ���. ����� �� ������ ������������ ���� ������-��������� ����.
� ����������, �� ������� �������� ���������� �����, ����������� ������� �������� ����������� ������ ��������� �����, ��������� � ������ ���:
- 24-� �� ��� ��������������� ���������� (���� ���������� ����� � �������);
- 17-� �� (���� ���������� ����� � �����);
- 14-� �� (���� ���������� ����� �� ������);
- 5-� �� (���� ���������� ����� � ������).
����� ����, �� ���������� ������� ���������������:
- 8-� ��������� ����� ��� (���� ���������� ����� � �����);
- 28-� ������ ��� (���� ���������� ����� �� ������).
����� �������� ������ ���� �� ���������� ����������� ������������: 7 ����������� ������, � ��� ����� 2 ������ ����� � ���� ����������� �����.
����� �� ���������� ������� ����������: 3000 �������� � ��������� (� �.�. 1500 ������ ��������), 10 �����������, 669 �������� ������ (� �.�. 49 ����������� ������), ������ ������ 184 ���. �������������� � 22 ���. ����������� ���.
������ �� ����� 17 ����� 1992 �������� ��������� ���������� ������������ ����� ����������� ��� �������, ���� ������� ������-��������� ���� �������. �� ���� ����� 24-� ��������� ����� � �. ������� ����������� ���� ��� �������. ���� ������������ ������ ����������: �� ������ ������� (�����), �� ��� (������), ������ ���������� ���, � ����� ������ � ���������� ������.

 

���������� ��� �� 2007 �. �������� � ����:
" ������ ������: 55 ���. ��������������.
" �����������: ��-27, ���-29.
" ���������������: ��-24.
" ����������: ��-25.
" ����������: ��-24��.
" ���: ��-24, ��-26, ��-70, ��-72, ��-74, ��-76.
" �����������������: ��-78.
" ���������������: ��-2.
" ��������������� ��������: ��-8.
" �������: ��-52, �-39.

������ ��� �������.
�� ����������� ����, ��� ������� ���������� �� � ����������� ������ ����������. �������� ������� ����� - ���������� ������� ��� ������� �������, �������� ������, ������� � ������������ �����������. �������� �� ���, �������� ���������� �����������, ���� ���������� ������� ���� ������� �� ������ �������� � 90-�, ������ 2000-� �����, ������� ��������� 5 ����� � ���, �� �� 2005 �. ������� ���� ��������� 30 ����� � ���, �� ��� �� ��� ������������. ��� �� ������������ ������ ������� ������� ����� ������ �� ����� 200 ����� � ���. �������� � ��������� ���� ����� ��������������� ���-29, ��-25 � ��-27. � ��������� ���� ���� �������� �� ������� ��� ����� ��-24, ��� ���-23 � ��-22.
�� ���� ����������� ���������� ���, ���� ��������� �������, � 1 ������� 2004 �. ��� ���� ���������� � ���.
����������� � ���������� ���������������� ������� �������, � ��� ������ �� ���������� � NATO����� ��������.

���������� ��� �������.
��� ��������������� � ������������ ��������� ������������������� � ����������� ������, (���������� � �����), ������� � ������ ������ �������� ����������� ������ ��������� � ����������� ��� �������� ��� �� ����������-����������� ������. ������ ����� ��� �������� ����� ������������� ������������ ������������ ��������������, ������� ������ ���������� ��������� ������ ������������ ������, ����� ���: ����������� ��������� �������������� � ��������� �������. ������� ��� ����������� ���������� ��������� ��� ������ ��-�� ����������� ���������, ����������, ������ ���������� �������, � ����� ��������� �����-���� ����������� ���������. ��� ����� ������������ ��� ������� ����� �� ����������-�������������� ������. ��� �������� ������������� ��� ��������� ��������� �� ����������� � �������������� ������.

�������� � ������� �������� ��� �������.

��� ������������ ���������, ������������� ��������� ������� ����������� � ������� (��������) � ������� �������������� ����� ��� � ������ 2002 �.

�����������.
� ��������������, ������� ������������ �� ���� ����������������� �������� ���. ��� ��������������� ��������� � ��������� ������������ ������� ���������� �� �������������� � ���������� �����������. �� 2004 �. ���������� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� � ���, �� ������ ������������������, ������������� ���������� ������������ �����. ��� ����� �������������� �������. ������ ��� � ��� ���������� � ���� ��� ����� - ��������� ���� �������.
�� ����������� ������, �������� ������ �������� �������� ����������� ������� (��) . �� � ���� ������� ������������ ������������ ������������ (���) ��� ����������� ������ (��).


��� "��" - �������� ���� ��������� �� (��-25) � ���� �������������� �� (��-27).
��� "�����" - �������� � ���� ���� �������������� �� (���-29).
��� "�����" - �������� � ���� ���� ���������������� �� (��-24�) � ��� �������������� �� (���-29).
�� "����" - �������� � ���� ���� �������������� �� (���-29).


� �������, ��� �� ����� ����������� ��������� ���, ������������ ��������� �� �� ����� ��: ��� ��������������, ��� ������������, ���� ��������� � ���� ���������������� ����������� � ����������������. ����� ������������ ��������� 120 ������ ��������, 60 ������������ � �������, 20 ���. ������� ������� �������. ������, ����������� ������� ��� ������, ��� � ��������� 5 ��� �� �������� ��������� � ��� ����� 80 �������� (������, ������������ � �������). �� 2007 �. �� ���������� ��� ���������� ����� 400 ��������.
�������� ������ "�����-������" ����� �� ���������� �������� ��������� �������� �������� S-200 � ����������� S-300. �������� ������ ��������� ���������� �������� �� ��������� ������������� � ������������ ����������� ���� ��� ���������� � �������������� �������. ����������� ���������� ������� ���������������� ������� ���������� ���������� ��������� �������.
������������ ��������� ��������� � ��������� ��������� ���������� ����������� ��������� � ��� ������.


������ �����/���������� �������� ��� �� ����������
����� ����������������� ����������
15 ������������ ����������� ������� ����-��������� ��-24 ���������/�����
��-26 ���������/�����
��-30 ���������/�����
��-134 ���������/�����
��-8 ���������/�����
25 ������������ ����������� ������� ���������� ��-76�� ���������
��-78 ������/���������
32 ��������� ���������������� ����������� ���������� ����������������� ��-24�� ��������
456 ��������� �������� ����������� ���������� ���������� ��-24 ���������
��-26 ���������
��-8 �����./�����.
��-9 ����
����������� ����������� ��������� ���
203 ������� ����������� ������� ������ �-39� �������
��-26 �������
��-26� �������
������� ��-2 �������
��-8 �������
��-24 �������
��������������� ����������� ������-������������� ����� (��������)
168 ˸���-������������� �������� ��������� ������ ������������� �����
����������� ������������ "��" (������)
299 ��������� ����������� ������� ���������� ��-25 ���������
831 �������������� ����������� ������� �������� ��-27 ���
����������� ������������ "�����" (���������)
40 �������������� ����������� ������� ��������� ���-29 ���/�������
����������� ������������ "�����" (�����)
7 ���������������� ����������� ������� ����������������� ��-24� ���������/�������
9 �������������� ����������� ������� ������ ���-29 ���/�������
114 �������������� ����������� ������� �����-��������� ���-29 ���/�������
����������� ������ "����" (�����������)
204 �������������� ����������� ������� ������� ���-29 ���/�������

������� ���.
������� ��� �������� �� ������� ��� ����, � ������ ������� ������ ���������� ������ �������� � ������.

����:
�� ���������� ������� ����� ������� ����, �������� ����� 50 ����������� ���, ����������� �� ������� ���� ������� � 1990-�.
����������� ��������:
������� (44� 41' 28" N; 33� 34' 32" E)
������ (49� 50' 28" N; 36� 38' 39" E)
���������� (49� 14' 22" N; 28� 37' 00" E)
�����-��������� (48� 53' 03" N; 24� 41' 10" E)
����-��������� (50� 20' 42" N; 30� 53' 41" E)
��������� (45� 10' 03" N; 35� 11' 03" E)
������� (51� 14' 27" N; 33� 08' 59" E)
���������� (46� 56' 19" N; 32� 05' 16" E)
���������� (46� 52' 42" N; 35� 18' 16" E)
�������� (49� 55' 50" N; 33� 38' 21" E)
������ (50� 09' 31" N; 28� 44' 36" E)
����������������� (49� 44' 51" N; 27� 16' 05" E)
��������� (50� 14' 00" N; 30� 18' 00" E)

�������� ��������:
������� (48� 31' 39" N; 25� 07' 33" E)
����� (50� 47' 19" N; 25� 21' 00" E)

�������� ��� �� ������:
����������� (45� 06' 47" N; 33� 58' 25" E)
���� (44� 46' 53" N; 33� 33' 33" E)

��������.
�������� ������ ��� ��� ����������� � ����������� ������������ ��������� ���, � ���������� �������� ������� ���� ������� �������. �������� � 203-�� ���, ������������ � �������, �������� �� �-39 � ��-26. �����, ���� �� ������������� ���� ������� ����������� � ��������, ��� ����������� �������� �� �������� ��-2, ��-8 � ��-24.

��������.
�������:

���
����������
� �������.
��-24� �������������� 80
��-27 ����������� 50+
���-29 �����������/�����������- �������������� 170
��-25 ��������� 40
��-24�� ��������� 22
��-24 ��� 12
��-26 ��� 28
��-70 ��� -
��-72 ��� (���������� � �������������) 5
��-74 ��� (���������� � �������������) 6
��-76�� ��� 80
��-78 ���������-��� 3
��-134 ����� 3
��-2 ��������������� 30
�-39 ������� 100
���-21�� ������� 2
��-25��� ������� 6
��-27 �� ������� 11
���-29�� ������� ?
��-30 �������� 5

 

���
����������
� �������.
��-9 ���� n/a
��-8 ��������������� 130
��-2 ������� 100